dimarts, 21 de maig de 2013

És correcte?

Avui us vull demanar si trobeu correcte el procediment que he seguit per arribar a la imatge que us presento, avui dia utilitzem tota mena de filtres a l'hora de captar les nostre imatges de paisatge però en aquest cas per obtenir la següent imatge com que no és un lloc fàcil per treballar amb els filtres degut a que tenim roques a costat i costat quedant una part de cel a la part central de la imatge vaig decidir fer el següent: tres imatges fetes al mateix moment, una exposant bé el cel, una altre per exposar bé la part central i una tercera per exposar bé el primer pla i després les he ajuntat per capes amb Photoshop, que en penseu???

Hoy os quiero pedir si encuentráis correcto el procedimiento que he seguido para llegar a la imagen que os presento, hoy en día utilizamos todo tipo de filtros a la hora de captar nuestras imágenes de paisaje pero en este caso para obtener la siguiente imagen como no es un lugar fácil para trabajar con ellos debido a que tenemos rocas a lado y lado quedando una parte de cielo en la parte central de la imagen decidí hacer lo siguiente: tres imágenes hechas en el mismo momento, una exponiendo bien el cielo, otra para exponer bien la parte central y una tercera para exponer bien el primer plano y luego las he juntado por capas con Photoshop, que opináis???